אירוע זיהום נחל הקישון בקולחי מט"ש חיפה בשל פריצה בקו קולחי תשלובת הקישון ממזרח לגשר בכביש 722, אזור כפר יהושע

אמש התקבל דיווח במשרדנו על חשד לפריצה בקו קולחי תשלובת הקישון באזור כפר יהושע. מאוחר יותר, התקבל עדכון כי זוהתה נקודת הפריצה בקו.
צוותי מקורות ושח"מ מקורות פעלו במהלך הלילה (שבין ה-20-21/07/16) ובבוקרו של אותו יום, למטרת החלפת מקטע הקו שכשל.
לצורך החלפת מקטע הקו, נוקזו והוגלשו הקולחים לכל אורכו בנפח של אלפי מ"ק. בנוסף, במהלך הלילה הוזרמו והוגלשו קולחי המט"ש למוצא החירום שבגדת נחל קישון. במקביל להגלשת החירום מהמט"ש הופנו הקולחים למאגר קיבוץ יגור.
כתוצאה מפריצת הקולחים ומהזרמתם היזומה אל הנחל, נמדדו ריכוזי אמוניה של עד 6 מג"ל בתחנת הניטור של רשות נחל הקישון.
נכון לשעות הבוקר, לא נצפתה תמותת דגים בנחל.
צוות רשות נחל הקישון ימשיך במעקב אחר השפעות פריצת הקו על הנחל וסביבתו.

בתמונות: מקום פריצת הקולחים
(צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)

zihum2