גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

gadotמפעל גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ   החל את פעילותו בשנת 1974. בשנת 2014 המפעל הפסיק לפעול כחברה ציבורית, ונמצא כיום בבעלות קבוצת דלק.

המפעל עוסק בייצור פרוקטוזה, מלחי חומצת לימון ומלחי זרחן. המפעל הפסיק את ייצור חומצת הלימון במהלך 2015, וכיום מייבא את חומר הגלם לתהליכי המשך.

המפעל ממוקם בסמוך לנחל קישון, ממערב לדרך ההסתדרות.
.

תיאור כללי של שפכי המפעל

השפכים התעשייתיים של המפעל מגיעים מתהליך הייצור, מנגר עילי, מניקוז מגדלי הקירור, ומתמלחת ממתקן התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה.

המזהמים העיקריים בשפכים הגולמיים הינם חומצת לימון, חנקן אמוניאקלי, תרכובות זרחן עומס אורגני (TOC, BOD, COD), מוצקים מרחפים ומלחים.

מערכת הטיפול בשפכים

המפעל סיים בשנת 2002 את הסדרת מערכת הטיפול המרכזית בשפכים, הכוללת: נטרול, מיכל ויסות, טיפול אנאירובי (התווסף בשנת 2009), טיפול אירובי הכולל שיקוע של זרחן, מצלל שניוני, מסנן לחץ לסינון בוצה, ומערכת לחיטוי קולחין. בעקבות הדממת קו ייצור חומצת הלימון, השתנה הרכב השפכים, ועומסי המזהמים הופחתו.

במפעל קיים מיכל חירום בנפח של כ-5000 מ"ק לאגירת נגר עילי או שפכים חריגים.

איכות קולחי המפעל

מאז שנת 2002, ממצאי הבדיקות הכימיות מצביעים על שיפור משמעותי באיכות השפכים לאורך השנים.

בעקבות הפסקת ייצור חומצת הלימון, השתפרה איכות הקולחין לעין שיעור. הריכוזים המותרים בהיתר ההזרמה של המפעל מתקרבים לתקן ענבר להזרמה לנחלים. מתקן הטיפול בשפכים של גדות מטפל גם בשפכים ממפעל אבן קיסר (מהווים מקור פחמן לתהליך). המפעל ממשיך בשיפור וייצוב תהליך הטיפול בשפכים, ואיכות קולחיו עולה בהתמדה.

הספיקה המותרת להזרמה לים דרך הנחל היא הינה כ-550,000 מ"ק/שנה, ללא מי גשמים, וללא רכז RO.

ניטור מקוון

מכשירי מדידה רציפים הותקנו לצורך מעקב על כמות ואיכות הקולחים המוזרמים לנחל קישון:

ספיקה, עכירות, חנקן אמוניאקלי, כלור נותר, TOC ו-pH.

חריגות מערכי ההזרמה המרביים המותרים מדווחים לרשות נחל הקישון בזמן אמת באמצעות מסרונים.