דוח ניטור מיקרואצות אביב 2017

10/01/2018 - פורסם ב

הניטור בוצע גם באביב זה על מנת לעקוב אחר שינויים מרחביים, עונתיים ורב שנתיים באוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) והחיידקים וקצב פעילותם, בעיקר בחלקו המלוח של נחל הקישון. נלקחו דגימות מים בשבע התחנות הקבועות, לקביעת ריכוזי נוטריינטים וריכוזי המיקרואצות והחיידקים וכלורופיל. במעבדה נמדדה יצרנות ראשונית וגם חיידקית והתבצע איפיון של הקבוצות השונות באוכלוסייה שנדגמה.

קרא עוד

דוח ניטור מיקרואצות אביב 2016

24/01/2017 - פורסם ב

המערכת התחתונה של נחל קישון נדגמה באביב 2016. שבע תחנות נדגמו במעלה זרם הנחל. מטרות הניטור הנן לעקוב אחר שינויים מרחביים, עונתיים, ורב שנתיים באוכלוסיות המיקרואצות והחיידקים, וקצב פעילותם, בחלקו המלוח של נחל הקישון ואת התנאים הסביבתיים הנלווים.

קרא עוד

דוח ניטור מיקרואצות סתיו 2015

24/01/2017 - פורסם ב

המערכת התחתונה של נחל קישון נדגמה בסתיו 2015. שבע תחנות נדגמו במעלה זרם הנחל. מטרות הניטור הנן לעקוב אחר שינויים מרחביים, עונתיים, ורב שנתיים באוכלוסיות המיקרואצות והחיידקים, וקצב פעילותם, בחלקו המלוח של נחל הקישון ואת התנאים הסביבתיים הנלווים.

קרא עוד

דוח ניטור מיקרואצות אביב 2015

04/04/2016 - פורסם ב

המערכת התחתונה של נחל קישון נדגמה באביב 2015. שבע תחנות נדגמו בנחל קישון (מעלה הנחל, לבניות, גשר ההסתדרות, אקליפטוס, גשר יוליוס סימון, מוצא הנחל ופתח נמל הקישון). מטרות הניטור הן לעקוב אחר שינויים מרחביים, עונתיים, ורב שנתיים באוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) והחיידקים, וקצב פעילותם (יצרנות ראשונית וחיידקית), בחלקו המלוח של נחל קישון ואת התנאים הסביבתיים הנלווים.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות קיץ וסתיו 2014

03/04/2016 - פורסם ב

המערכת התחתונה של נחל קישון נדגמה שלוש פעמים במהלך קיץ 2014 וכן פעם אחת בסתיו. שלוש תחנות נדגמו לאורך הנחל בדיגומי הקיץ: גשר ההסתדרות, גשר יוליוס סימון ומעגן הדייג. דיגום הסתיו נעשה במתכונת חדשה והתווספו תחנות נוספות במעלה הזרם. מטרות הניטור הינן לעקוב אחר שינויים מרחביים, עונתיים ורב שנתיים באוכלוסיות המיקרואצות, החיידקים וקצב פעילותם בחלקו המלוח של נחל קישון ואת התנאים הסביבתיים הנלווים.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות מאי 2014

10/09/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל קישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס סימון, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה בחודש מאי 2014. מטרת הניטור היא לאפיין ולעקוב אחר שינויים באוכלוסיות המיקרואצות (מיקרו- פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל קישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. אפיון האוכלוסיות אלה נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים, נמשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות אוקטובר 2013

08/09/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל קישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס סימון, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב-27 באוקטובר 2013. מטרת הניטור היא לאפיין ולעקוב אחר שינויים באוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל קישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. אפיון האוכלוסייה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נמשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות מאי 2013

07/09/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל קישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס סימון, מעגן הדייג ופתח נמל קישון) נדגמו מסירה ב-29 במאי 2013. מטרת הניטור היא לאפיין ולעקוב אחר שינויים באוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל קישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. אפיון האוכלוסייה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות אוקטובר 2012

06/09/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל קישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס סימון, מעגן הדייג ופתח נמל קישון) נדגמו מסירה ב-27 באוקטובר 2012. מטרת הניטור היא לאפיין ולעקוב אחר שינויים באוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל קישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. אפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נמשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות מאי 2012

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 7 במאי 2012. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות מאי 2011

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 23 למאי 2011. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות אוקטובר 2011

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 24 באוקטובר 2011. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו" ניטור מיקרואצות מאי 2010

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 23 במאי 2010. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות אוקטובר 2010

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 20 באוקטובר 2010. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות מאי 2009

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 10 במאי 2009. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות אוקטובר 2009

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 18 באוקטובר 2009. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות אוקטובר 2008

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב- 27 באוקטובר 2008. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.  

קרא עוד

דו"ח ניטור מיקרואצות מאי 2007

27/07/2015 - פורסם ב

ארבע תחנות במערכת התחתונה של נחל הקישון (גשר ההסתדרות, גשר יוליוס סימון, מעגן הדייג ופתח נמל הקישון) נדגמו מסירה ב 24- במאי 2007. מטרת המחקר היא לאפיין ולנטר את אוכלוסיות המיקרואצות (פיטופלנקטון) בחלקו המלוח של נחל הקישון (בין גשר ההסתדרות למוצא נמל חיפה) ואת התנאים הסביבתיים הנלווים. איפיון האוכלוסיה הפיטופלנקטונית נעשה ברמת המערכה והסוג. במידה ונמצאו סוגים שליטים שלהם מינים הידועים כמזיקים נימשך הזיהוי עד לרמת המין.

קרא עוד