דוח ניטור הידרוביולוגי אביב 2017

03/01/2018 - פורסם ב

הדיגום בוצע בפעם השנייה על ידי המרכז לאקולוגיה אקווטית שבאוניברסיטת תל אביב. נדגמו 11 תחנות לאורך מעלה נחל קישון ממורד מאגר ברוך ועד לשפך הקישון לים התיכון. בדיגום זה נמצא לראשונה זחל של השפרירית 'תכשיטנית זוהרת', מין בסכנת הכחדה שמקבל עדות ראשונה להצלחת הרבייה שלו בנחל קישון. כמו כן, התגלה באזור האפנדיקס סרטן ה-Corophium, כנראה ממין המוכר כביואינדיקטור לבחינת מידת רעילות סדימנט. ממצא חשוב זה מעיד על המשך מגמת השיפור בתנאי מורד הקישון, בעיקר באזור הקרוב לשפך הנחל לים.

קרא עוד

דוח ניטור הידרוביולוגי סתיו 2016

24/10/2017 - פורסם ב

הסקר בוצע בספטמבר 2016 בשמונה תחנות ממורד מאגר ברוך ועד לשפך הקישון לים התיכון כולל מקטע האסטואר, במטרה לאפיין את המצב האקולוגי של הנחל בתקופת הסתיו. הניטור בוצע לראשונה בשיטת עבודה חדשה על ידי המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית שבאוניברסיטת תל אביב, בראשות ד"ר ירון הרשקוביץ. בשל השינויים ההידרולוגיים והפיזיקו-כימיים בנחל, המלווים בשינויים מורפולוגיים הנובעים מעבודות תשתית נרחבות לאורך האפיק, אפיון הנחל ומצבו האקולוגי נעשה על ידי ניטור חברת חסרי החוליות הגדולים בשילוב עם אפיון התשתית המינרלית והאורגנית וחישוב מגוון בתי הגידול במקטע המייצג.

קרא עוד

דוח ניטור הידרו ביולוגי אביב 2016

24/01/2017 - פורסם ב

בתאריך 09.05.16 בוצע ניטור ביולוגי בנחל קישון על- פי הזמנת רשות נחל הקישון בשבע תחנות נבחרות, מקטע "כפר יהושע" במעלה הנחל ועד לקטע "יוליוס סימון" במורד. מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל בתקופת האביב, להשוותו לנתונים מסקרים קודמים ולספק מסקנות והמלצות. הדיגום בוצע ע"י חברת DHV MED בראשות ד"ר אלדד אלרון ובסיוע של יונתן שביט ואלון בן מאיר מרשות נחל הקישון.

קרא עוד

דוח ניטור הידרו ביולוגי סתיו 2015

21/04/2016 - פורסם ב

בתאריך 19.10.15 בוצע ניטור ביולוגי בנחל קישון על- פי הזמנת רשות נחל הקישון בשבע תחנות נבחרות, מקטע "כפר יהושע" במעלה הנחל ועד לקטע "יוליוס סימון" במורד. מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל בתקופת הסתיו, להשוותו לנתונים מסקרים קודמים ולספק מסקנות והמלצות. הדיגום בוצע ע"י חברת DHV MED בראשות ד"ר אלדד אלרון ובסיוע של יונתן שביט ואלון בן מאיר מרשות נחל הקישון.

קרא עוד

דוח ניטור הידרו- ביולוגי אביב 2015

05/04/2016 - פורסם ב

בתאריך 12.05.15 בוצע ניטור ביולוגי בנחל קישון על פי הזמנת רשות נחל הקישון בשבע תחנות נבחרות, מקטע "כפר יהושע" במעלה הנחל ועד לקטע "יוליוס סימון" במורד. מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל בתקופת האביב, להשוותו לנתונים מסקרים קודמים ולספק מסקנות והמלצות. הדיגום בוצע ע"י חברת DHV MED בראשות ד"ר אלדד אלרון וזוהר ינאי ובסיוע של אלון בן מאיר ואולגה ודוב מרשות נחל הקישון.

קרא עוד

דוח ניטור הידרו ביולוגי סתיו 2014

14/07/2015 - פורסם ב

בתאריך 02.11.14 בוצע ניטור ביולוגי בנחל קישון על פי הזמנת רשות נחל קישון בשבע תחנות נבחרות, ממורד כפר יהושע במעלה הנחל ועד לגשר "יוליוס סימון" במורד. מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל בתקופת הסתיו במקביל לניטור הפיסיקו-כימי ולהשוותו לנתונים מסקרים קודמים. הדיגום בוצע ע"י חברת DHV MED בראשות ד"ר אלדד אלרון וזוהר ינאי ובסיוע של אלון בן מאיר מרשות נחל קישון.

קרא עוד

ניטור ביולוגי בנחל הקישון – אביב 2014

17/05/2015 - פורסם ב

ניטור ביולוגי שבוצע בנחל קישון באביב 2014 בשש תחנות נבחרות ממעלה הנחל בכפר יהושע ועד למורדו. מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל בעונה זו באמצעות אפיון איכות מי הנחל ואוכלוסיית חסרי החוליות ולהשוותו לעונות קודמות. כתוצאה התקבל דירוג הידרו-אקלוגי לכל תחנה בנחל להבנת הסטטוס הקיים ולהמלצות לפעולות עתידיות. הדיגום בוצע ע"י חברת DHV MED  בראשות ד"ר אלדד אלרון וזוהר ינאי ובסיוע של מיכאל קופליק ואלון בן מאיר מרשות נחל קישון.

קרא עוד

דו"ח ניטור הידרו ביולוגי סתיו 2013

16/05/2015 - פורסם ב

בתאריך 04.11.13 בוצע ניטור ביולוגי בנחל קישון על פי הזמנת רשות נחל קישון בשש תחנות נבחרות, מקטע "כפר יהושע" במעלה הנחל ועד לקטע "יוליוס סימון" במורד. מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל בתקופת הסתיו ולהשוותו לנתונים מסקרים קודמים.

קרא עוד

דוח ניטור אביב 2013

16/05/2015 - פורסם ב

דוח זה מציג את תוצאות הניטור העונתי המורחב, כפי שנקבע בתכנת הניטור הכוללת המפורטת בתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון. תכנית הניטור העונתי בוחנת את איכות המים במספר רב של תחנות דיגום לכל אורכו של נחל קישון, החל מ"מפל ראש" הנמצא בחבל התענכים שבמעלה הנחל ועד לשפך הנחל לים במפרץ חיפה. בנוסף, מתבצע גם ניטור ביובליו העיקריים של הקישון (נחל גדורה, נחל סעדיה, נחל ציפורי, נחל עדשים ונחל מזרע) ובנמל הקישון.

קרא עוד

דוח ניטור סתיו 2012

16/05/2015 - פורסם ב

דוח זה מציג את תוצאות הניטור העונתי המורחב, כפי שנקבע בתכנית הניטור הכוללת המפורטת בתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון. תכנית הניטור כוללת ביצוע אנליזה כימית רחבה, המחולקת לארבע רמות דיגום בהתאם לחשיבותן של תחנות המדידה. בכל תחנות המדידה נמדדים פרמטרים פיזיקו-כימיים (חמצן מומס, מוליכות חשמלית, טמפרטורה וערך ההגבה), באמצעות מכשירי מדידה ניידים.

קרא עוד

דוח ניטור אביב 2012

16/05/2015 - פורסם ב

דוח זה מציג את תוצאות הניטור העונתי המורחב, כפי שנקבע בתכנית הניטור הכוללת המפורטת בתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון. תכנית הניטור העונתי בוחנת את איכות המים במספר רב של תחנות דיגום לכל אורכו של נחל קישון, החל מ"מפל ראש" הנמצא בחבל התענכים שבמעלה הנחל ועד לשפך הנחל לים במפרץ חיפה. בנוסף, מתבצע ניטור גם ביובליו העיקריים של הקישון ובנמל הקישון.

קרא עוד

דו"ח ניטור אביב 2011

16/05/2015 - פורסם ב

תכנית "ניטור נחל קישון – אביב 2001" כללה "ניטור איכות מים" בעשרים ושש תחנות דיגום לאורך נחל הקישון מ"מפל הראש" בתענכים ועד למוצא הנחל אל הים במפרץ חיפה, כולל תחנות דיגום בנחל גדורה, נחל סעדיה, נחל ציפםורי, נחל עדשים, נחל מזרע ונמל הקישון.

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2011

15/05/2015 - פורסם ב

תכנית "ניטור נחל קישון – סתיו 2011 " כללה "ניטור איכות מים" בעשרים וחמש תחנות דיגום לאורך נחל קישון מ"מפל הראש" בתענכים ועד למוצא הנחל אל הים במפרץ חיפה, כולל תחנות דיגום בנחל גדורה, נחל סעדיה, נחל ציפורי, נחל עדשים, נחל מזרע ונמל הקישון (רשימת תחנות הדיגום נמצאת בנספח 1)

קרא עוד

ניטור ביולוגי בנחל קישון אביב 2010

14/05/2015 - פורסם ב

ניטור אביב בקישון נערך ב 22.5.12 , בו נבדקו האתרים מהמעלה למורד: "מעלה כפר יהושע", "מורד תל קשיש", "גשר ג'למה", "כפר חסידים", "גשר אירי בריכות נשר", "גשר ההסתדרות" ו"גשר יוליוס סימון".

קרא עוד

ניטור ביולוגי בנחל קישון אביב 2009

13/05/2015 - פורסם ב

ניטור אביב 9002 נערך ב 12.00.02 במטרה לבחון את המצב האקולוגי של נחל הקישון – )בריאות הנחל( בתקופה בה ספיקת המים בנחלים גבוהה יחסית, תנאי הסביבה )טמפ', ספיקה( מתונים והפוטנציאל הביולוגי מירבי.

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2008

12/05/2015 - פורסם ב

בתאריך 07.10.2008 נערך ניטור עונתי מקיף בנחל קישון ויובליו. הניטור בוצע ע"י צוות רשות נחל הקישון וכלל ניטור איכות מים בעשרים ושתיים תחנות דיגום לאורך הנחל, ממעלהו שבחבל התענכים ועד למורדו ומוצאו אל הים במפרץ חיפה, כולל נמל הקישון והיובלים עדשים, גדורה וסעדייה (ניטור נחל גדורה נערך בתאריך 28.09.2008)

קרא עוד

דו"ח ניטור אביב 2008

11/05/2015 - פורסם ב

בתאריכים 12,20.05.2008 נערך ניטור עונתי מקיף בנחל הקישון ויובליו. הניטור בוצע ע"י צוות רשות נחל הקישון וכלל ניטור כימי ב – 25 תחנות דיגום לאורך הנחל, ממעלהו שבחבל התענכים ועד למורדו ומוצאו אל הים במפרץ חיפה, כולל נמל הקישון והיובלים עדשים, מזרע, ציפורי, גדורה וסעדיה.

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2007

10/05/2015 - פורסם ב

בתאריכים 16-17.10.2007 נערך ניטור עונתי מקיף בנחל הקישון ויובליו. הניטור בוצע ע"י צוות רשות נחל הקישון וכלל ניטור כימי ב – 25 תחנות דיגום לאורך הנחל, ממעלהו שבחבל התענכים ועד למורדו ומוצאו אל הים במפרץ חיפה והיובלים גדורה וסעדיה. נחל מזרע ונחל עדשים לא נדגמו במהלך הניטור עקב חוסר זרימה באפיק בעת הדיגום.

קרא עוד

דו"ח ניטור אביב 2007

09/05/2015 - פורסם ב

בתאריכים 09-10.05.2007 נערך ניטור עונתי מקיף בנחל הקישון ויובליו. הניטור בוצע ע"י צוות רשות נחל הקישון וכלל ניטור כימי ב – 26 תחנות דיגום לאורך הנחל, ממעלהו שבחבל התענכים ועד למורדו ומוצאו אל הים במפרץ חיפה, כול יובליו העיקריים (גדורה, סעדיה, מזרע ועדשים).

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2006

08/05/2015 - פורסם ב

ניטור עונתי מקיף נערך ע"י צוות רשות נחל הקישון בין התאריכים 17-24.10.2006 וכלל ניטור כימי ב-26 תחנות דיגום לאורך הנחל ממעלהו שבחל התנעכים ועד למורדו ומוצאו אל הים במפרץ חיפה. כמו כן נדגמו יובליו העיקריים (גדורה, סעדיה, מזרע ועדשים).

קרא עוד

דו"ח ניטור אביב-קיץ 2006

07/05/2015 - פורסם ב

ניטור נחל הקישון הנוכחי בוצע ע"י צוות רשות נחל הישון בתחילת חודש יולי 2006 ומייצג את איכות מי הנחל בסוף עונת האביב ותחילת עונת הקיץ (ניטורי האביב העונתיים מתבצעים לרוב בחודש מאי).

קרא עוד

דו"ח ניטור אביב 2005

06/05/2015 - פורסם ב

במצורף תמצא את תוצאות ניטור אביב 2005 שנערך בנחל הקישון ויובליו (נחל מזרע, נחל עדשים, נחל גדורה, נחל ציפורי ונחל סעדיה), ע"י צוות רשות הנחל: אינג' מתי שולימוביץ, גיל גוטמן ואלון בן מאיר. הדוח נערך ע"י גיל גוטמן ואינג' מתי שולימוביץ.

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2005

05/05/2015 - פורסם ב

ניטור איכות מי נחל הקישון – סתיו 2005 בוצע ע"י צוות רשות הנחל בתאריכים 10-11 באוקטובר, 2005. הניטור כלל 27 תחנות.

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2004

04/05/2015 - פורסם ב

במצורף תמצא את תוצאות ניטור סתיו 2004 שנערך בנחל הקישון ויובליו (נחל גדורה, נחל ציפורי ונחל סעדיה), ע"י צוות רשות נחל הקישון (אינג' מתי שולימוביץ, מר גיל גוטמן ומר אלון בן מאיר) ונערך ע"י מר גיל גוטמן ואינג' מתי שולימוביץ.

קרא עוד

דו"ח ניטור אביב 2003

03/05/2015 - פורסם ב

במצורף תמצא את תוצאות ניטור אביב 2003 שנער בימי 14,15/05/03 בנחל הקישון וביובליו (נחל גדורה, נחל ציפורי ונחל סעדיה), ע"י צוות רשות הנחל : אינג' מתי שולימוביץ, מר גיל גוטמן ומר אלון בן מאיר. הדו"ח נער ע"י מר גיל גוטמן ואינג' מתי שולימוביץ.

קרא עוד

דו"ח ניטור סתיו 2003

02/05/2015 - פורסם ב

במצורף תמצא את תוצאות ניטור הסתיו שנערך בתאריכים 9/10/03  בנחל הקישון וביובליו (נחל גדורה, נחל ציפורי ונחל סעדיה), ע"י צוות רשות הנחל: אינג' מתי שולימוביץ, מר גיל גוטמן ומר אלון בן מאיר. הדו"ח סוכם ונערך ע"י מר גיל גוטמן ואינג' מתי שולימוביץ.

קרא עוד