דוח מסכם לשנת 2015

22/05/2017 - פורסם ב

דוח זה מסכם את פעילות את רשות נחל הקישון בשנת 2015. בשנת 2015 פעלה רשות נחל הקישון לקידום נושאים מרכזיים לטובת שיקום הנחל, בהתאם לתוכניות העבודה השנתיות ולתוכנית האב לנחל קישון, שאושרה בממשלה בשנת 2001 (חמ/2 969). רשות הנחל המשיכה בקידום, תכנון וביצוע תוכניות העוסקות בשיקום הנחל, תכנון המים, טיפול ומניעת אירועי זיהום, השתתפות וקידום פרויקט הטיפול בקרקעית הנחל, פיתוח פארקים ושבילים לאורך רצועת הנחל, שמירה על מרחב הנחל וכן עבודה רבה לשיתוף הציבור.

קרא עוד

דוח מסכם לשנת 2014

11/08/2015 - פורסם ב

דוח זה מסכם את פעילות רשות נחל הקישון בשנת 2014. בשנת 2014 פעלה רשות נחל הקישון לקידום נושאים מרכזיים לטובת שיקום הנחל, בהתאם לתוכניות העבודה השנתיות ולתוכנית האב לנחל קישון, שאושרה בממשלה בשנת 2001 (חמ/2 969). רשות הנחל המשיכה בקידום, תכנון וביצוע תוכניות העוסקות בשיקום הנחל, תכנון המים, טיפול ומניעת אירועי זיהום, השתתפות וקידום פרויקט הטיפול בקרקעית הנחל, פיתוח פארקים ושבילים לאורך רצועת הנחל, שמירה על מרחב הנחל וכן עבודה רבה לשיתוף הציבור.

קרא עוד

דוח שנתי 2012-2013

17/05/2015 - פורסם ב

דוח זה מסכם את פעילות רשות נחל הקישון במהלך השנים 2012-2013. שנת 2012, הייתה שנת מהפך בקישון עם תחילתו של פרויקט ניקוי קרקעית הנחל, חולייה נוספת וחשובה בשרשרת הפעולות לשיקום הנחל. מהפעולות להפסקת הזיהום משפכי התעשייה, דרך פעילותנו להשבת מים לטבע, השבת מיני בעלי חיים לנחל, וכלה בפעילותנו להקמתם של פארקים ושבילי אופניים לאורך תוואי הנחל, ושמירה על סביבתו ממפגעים.

קרא עוד

דוח שנתי 2011

15/05/2015 - פורסם ב

דוח זה מסכם את פעילות רשות נחל הקישון בשנת 2011. הדוח מרכז את מכלול הנושאים בהם עוסקת רשות הנחל, לרבות ניטור איכות המים, בקרה ופיקוח על מפעלי התעשייה המזרימים לקישון, פיקוח ואיתור גורמי זיהום במרחב הנחל, תכנון המים, שמירה על מרחב הנחל ממפגעים, תכנון וביצוע פארקים ושבילי נחל, פעילויות ציבוריות במרחב הנחל ועבודה רצופה מול גורמי התכנון, הרגולציה ומנהל.

קרא עוד

דוח שנתי 2010-2009

14/05/2015 - פורסם ב

הדו"ח המונח לפניכם, מסכם פעילות דו-שנתית (2009-2010) של רשות נחל הקישון. רשות הנחל מתמידה בפעילותה לשיקום נחל הקישון. פיתוח שבילי נחל ופינות פארק לאורך רצועת הנחל והחזרתו לשימוש ולהנאת הציבור. הרשות ממשיכה בפעילות פיקוח, ניטור, נעקב ודיווח על מצב איכות המים והחיים בנחל. התוצאות וההישגים מפורטים בדוח הזה.

קרא עוד

דוח שנתי 2008

13/05/2015 - פורסם ב

הדו"ח המונח לפניכם, מסכם פעילות רשות נחל הקישון בשנת 2008. פעילות זו כללה את הנושאים בהם עוסק צוות רשות הנחל במהלך השנים, לרבות ניטור ופיקוח על איכות מי הנחל, פיקוח על מפעלי התעשייה המזרימים קולחיהם לקישון, שמירה על מרחב הנחל ממפגעים ומזיהומים ועבודה רצופה אל מול גורמי התכנון והמנהל, בכל הקשור לתשתיות החוצות או סמוכות לנחל.

קרא עוד

דוח שנתי 2007

12/05/2015 - פורסם ב

בדוח השנתי המסכם את פעילות רשות נחל הקישון לשנת 2007 תוכלו לעמוד על פעולות השיקום המגוונות בהם עוסקת הרשות. השנה אופיינה במיוחד בצורך המבורך בשימור רצועת הנחל כסביבה ירוקה ונגישה לציבור. הרשות פעלה רבות לתכנון שבילי אופניים והידוק הקשר עם הציבור בפרוייקטים חינוכיים המעלים את המודעות הסביבתית לקישון והמשתקם ומביאים אותו להיכרות מעמיקה עם נופי הנחל, החי והצומח בסביבתו.

קרא עוד

דוח שנתי 2006

11/05/2015 - פורסם ב

שיקום נחל קישון, השני בגודלו מנחלי החוף, העובר בלב המטרופולין החיפאי, הנו יעד מרכזי בחשיבותו למדינת ישראל והחברה כולה. בדוח השנתי המסכם את פעילות רשות נחל הקישון לשנת 2006 תוכלו לעמוד על פעולות השיקום המגוונות בהם עוסקת הרשות ובמיוחד השתתפותה של הרשות בקידום תכנון הפארק המטרופוליני, תכנון שבילי אופניים והידוק הקשר עם הציבור בפרוייקטים חינוכיים המעלים את המודעות הסביבתית של ציבור התלמידים באזור חיפה לקישון המשתקם ומביאים אותו להיכרות מעמיקה עם נופי הנחל וסביבתו.

קרא עוד

דוח שנתי 2005

10/05/2015 - פורסם ב

שיקום נחל קישון, העובר בלב המטרופולין החיפאי, הנו יעד מרכזי בחשיבותו למדינת ישראל והחברה כולה. פעולות לשיקום הנחל חובקת תחומים רבים ומגוונים, כדוגמת: מניעת זיהום מקורות מים, טיפול במפגעי שפכים עירוניים ותעשייתיים ומפגעי פסולת מוצקה לסוגיה, שימור שטחים פתוחים ופיתוח אתרי נופש לרווחת הציבור, כמו פעילות עם הקהילה, חינוך והסברה.

קרא עוד

דוח שנתי 2004

09/05/2015 - פורסם ב

שנת 2004 מסכמת עשור לפעילות רשות נחל הקישון אשר הוקמה בסוף שנת 1994 ביוזמת המשרד לאיכות הסביבה. מאז הקמתה, הציבה לעצמה נחל הרישון יעדים ברורים והשיגה אותם על פי אבני הדרך שנקבעו מראש. המהפך האמיתי חל בדצמבר 2001, כאשר המפעלים עמדו בדרישות המחמירות של הועדה הבין משרדית למתן היתרי הזרמה לים והפסיקו להזרים שפכים מזוהמים, כך שלנחל הקישון מוזרמות תמלחות מטוהרות בלבד.

קרא עוד

דוח שנתי 2003

08/05/2015 - פורסם ב

בסיכום שנת 2003, תשע שנים לאחר הקמתה, יכולה רשות הנחל לרשום לעצמה הישגים בתהליך המורכב והארוך של שיקום נחל הקישון, ולהתכונן לביצוע המטלות החשובות העומדות בפניה בעתיד הקרוב, לקראת שיקומו המלא של הנחל.

קרא עוד

דוח שנתי 2002

07/05/2015 - פורסם ב

פריצת דרך של ממש התרחשה במהלך שנת 2002 בנחל הקישון – ניצני החיים החלו חוזרים לנחל: דגים במים, הצב הרך בגדותיו, עופות וצמחייה – הם מבשרי השינוי.

קרא עוד

דוח שנתי 2001

06/05/2015 - פורסם ב

רשות נחל הקישון שהוקמה ביוזמת המשרד לאיה"ס, הופקדה על שיקומו של הנחל ועל הפיכתו מנחל מזוהם למקור מים חיים ולנכס סביבתי שיהווה את הליבה הירוקה של המטרופולין הצפוני.נחל הקישון של היום נמצא בתהליך שיקום המתקדם יפה ונתוני השיפור מדידים ואינם מבוססים על מראה עיניים. נעשות פעולות מקצועיות לאיתור, צמצום ומניעת זיהום הנחל.

קרא עוד

דוח שנתי 2000

02/05/2015 - פורסם ב

בסיכום שנת 2000, שש שנים לאחר הקמת רשות נחל הקישון, יכולה הרשות לבחון את מצבו של הנחל לאשורו, כאשר תהליך שיקומו החל ותוכניות להמשך השיקום ופיתוח גדות הנחל נמצאות בשלבי הכנה מתקדמים.

קרא עוד

דוח מסכם ל5 שנות פעילות ראשונות 95-99

01/05/2015 - פורסם ב

רשות הנחל מסכמת בדוח זה חמש שנות פעילות בשטח. חשבנו כי זהו פרק משמעותי המתאים לסיכומי ביניים הן בשל השיפור שכבר אפשר לראות בנחל והן בשל ההתעוררות הציבורית שהחלה בחודשים האחרונים סביב מורד נחל הקישון.

קרא עוד