סיור בפארק הקישון

דף הפעלה קבוצתי

דף הפעלה לבתי ספר על ההיסטוריה של נחל קישון, השינויים שחלו בתפישות השימור הסביבתי לאורך התקופות, מטרות רשות נחל הקישון, תהליך שיקום הנחל, מגוון ביולוגי הקיים בנחל, נקודות שונות בנחל וגדותיו ועוד.

peluiot

 

לפתיחת דף ההפעלה לחץ כאן