דשנים וחומרים כימיים בע"מ

dshanimמפעל דשנים וחומרים כימיים נוסד בשנת 1946, במטרה לספק דשנים לחקלאות המתפתחת וכימיקלימפעל דשנים וחומרים כימיים נוסד בשנת 1946, לצורך ייצור דשנים לחקלאות המתפתחת וכימיקלים בסיסיים לתעשייה. המפעל התאפיין ברוב שנות קיומו במספר רב של מתקני ייצור קטנים יחסית, שייצרו קשת רחבה של מוצרים כימיים. בשנת 1995, החברה עברה תהליך של ארגון מחדש, ובמסגרתו הודממו רוב מתקני המפעל הישנים. כיום פעילים מספר מתקנים קטנים בתחום התעשייה הכימית.

המפעל ממוקם במפרץ חיפה, על גדת נחל קישון, בסמוך למפגש עם נחל ציפורי.

המפעל מייצר כיום דשנים מורכבים כנוזלים וכמוצקים, כימיקלים תעשייתיים, מוצרים לטיפול במים, ותוספי מזון לבעלי-חיים. מתקני המפעל כוללים מתקן לייצור חומצה חנקתית, מתקן להכנת תמיסות דשן נוזלי לחקלאות, וכימיקלים אחדים המיועדים לשימוש תעשייתי (אלומיניום גפרתי, תמיסת SBS- בי-סולפיט נתרן, אלומינת נתרן וכו'), מתקן ייצור נגזרות כלור, ומתקן DCP (די קלציום פוספאט). בנוסף, ישנו מתקן טיפול במים המייצר מים נטולי מלחים ("מים מטופלים") בשיטת אוסמוזה הפוכה ובהמשך "ליטוש" בשיטת החלפת יונים.
ם בסיסיים לתעשייה. המפעל התאפיין ברוב שנות קיומו במספר רב של מתקני ייצור קטנים יחסית, שייצרו קשת רחבה של מוצרים כימיים. בשנת 1995, החברה עברה תהליך של ארגון מחדש, ובמסגרתו הודממו רוב מתקני המפעל הישנים. כיום פעילים מספר מתקנים קטנים בתחום התעשייה הכימית.
המפעל ממוקם במפרץ חיפה, על גדת נחל קישון, בקרבת בתי הזיקוק.

המפעל מייצר כיום דשנים מורכבים כנוזלים וכמוצקים, כימיקלים תעשייתיים, מוצרים לטיפול במים, תמציות שורשי ליקוריס, חומרי ביניים אורגניים ותוספות מזון לבעלי-חיים. מתקני המפעל כוללים מתקן לייצור חומצה חנקתית, מתקן להכנת תמיסות דשן נוזלי לחקלאות, וכימיקלים אחדים המיועדים לשימוש תעשייתי (אלומיניום גפרתי, תמיסת SBS- בי-סולפיט נתרן, אלומינת נתרן וכו'), מתקן ייצור נגזרות כלור, מתקן ליקוריס (תמצית מימית מופקת משורש ליקוריס), מתקן לייצור חומרי ביניים אורגניים (חומרים ניטרו- ארומטיים) ומתקן ה- DCP (די קלציום פוספט).
בנוסף, ישנו מתקן שירותי תעשייה, טיפול במים המייצר מים נטולי מלחים ("מים מטופלים") כולל מתקן התפלה בשיטת האוסמוזה ההפוכה ומתקן "ליטוש" בשיטת החלפת יונים.

תיאור כללי של שפכי המפעל

מרבית השפכים התעשייתיים של המפעל מגיעים מרכז מתקן ההתפלה. יתרת השפכים מגיעה משטיפת מתקנים ומנגר עילי. ככלל, שפכי המפעל אנאורגניים.

המזהמים העיקריים בשפכים הגולמיים הינם חומציות, מוצקים מרחפים, COD (צריכת חמצן כימית), ניטראטים, זרחן ומלחים.

מערכת הטיפול בשפכים

במרוצת השנים האחרונות המפעל פועל לשיפור ושידרוג מערך איסוף וטיפול השפכים הקיים והתאמתו לתנאי הייצור הקיימים. המתקן כולל את השלבים הבאים:
איזון, תהליך ניטרול אמוניה, שלב שיקוע פוספאט ושיקוע כללי של מוצקים מרחפים.

שפכי המפעל, הכוללים ניקוזי שטח, שטיפות מיכלי ערבוב, שטיפת מיכליות כביש, נגר עילי ומי רענון מחליפי היונים ממתקן התפלת המים, מועברים דרך המתקן המרכזי. עבור הזרם המגיע מניקוזי מגדלי הקירור קיימת אופציה למעקף להקטנת העומס.

בשטח המפעל ממוקמת גם בריכה "D" המשמשת כבריכת ויסות ולאגירת חירום.

במסגרת ניסיונות המפעל להקטנת ההשפעה הסביבתית והפחתת הזיהום, בוצעו מספר פרויקטים. העיקריים שבהם הינם:
הכנת תוכנית לטיפול, מניעה וצמצום שפכי השטח במפעל, וביצוע פעולות הנגזרות מתוכנית זו.
החלפת מיקום מחסנים, והעתקת מחסנים העשויים לפזר אבקה ברחבי המפעל סמוך לשער.
שידרוג מתקן ייצור תמיסות דשן לצורך ייעול השימוש והפחתת התשטיפים.

קירוי מיכלים

חידוש תעלות ניקוז, תיחום אזורים ומתקנים
בניית מאצרות – חוות איכסון חדשה לתמיסות דשן

איכות קולחי המפעל

מאז שנת 2002, ממצאי הבדיקות הכימיות מצביעים על שיפור משמעותי באיכות השפכים לאורך השנים. איכות הקולחים מתאפיינת בעיקר בריכוזים גבוהים של ניטראט בהשוואה לתקן "ענבר" להזרמה לנחלים.

בשנת 2015, המפעל עמד בהיתר ההזרמה, פרט לבדיקת שמן מינרלי אחת מתוך 28. יש לציין, שברוב הפרמטרים המפעל מדווח על ריכוזים נמוכים בהרבה מהקבוע בהיתר ההזרמה.

עומס חומרי ההזנה המוזרם לקישון עם הקולחים ירד בשנים האחרונות כתוצאה מהמשך ביצוע הפרויקטים להפחתת שפכים במקור ושדרוג מערך הנגר העילי המפעל.

הספיקה המותרת להזרמה לים דרך הנחל היא הינה כ-800,000 מ"ק/שנה, ללא מי גשמים.

ניטור מקוון

מכשירי מדידה רציפים הותקנו לצורך מעקב על כמות ואיכות הקולחים המוזרמים לנחל קישון: ספיקה, עכירות, חנקן אמוניאקלי, חנקן ניטראטי, כלור נותר, TOC ו-pH.

חריגות מערכי ההזרמה המרביים המותרים מדווחים לרשות נחל הקישון בזמן אמת באמצעות מסרונים.