הבוקר (29.12.16), התקבל דיווח ברשות נחל הקישון  מאתר הטיפול בקרקעית הנחל, על מפגע כתם שמן הצף על פני תעלת קייזר אילין הסמוכה לאתר הטיפול.
התעלה זורמת למורד נחל הקישון בסמוך לגשר ההסתדרות בחיפה.

מיד עם גילוי המפגע רשות נחל הקישון יצאה למקום האירוע ויחד עם אנשי היחידה הארצית למניעת זיהום הים במשרד להגנת הסביבה, פרשו חוסמים וסופגי דלקים, על מנת לתחם את המפגע ולמנוע זרימתו למורד נחל קישון והים. הופעל נוהל אירוע ונערכה פנייה לצוותי עיריית נשר בראשותם של מנהל אגף שפ"ע ומהנדס המים הניקוז והביוב, לצורך סיוע לאנשי רשות הנחל לאיתור מקור המפגע והטיפול בו. פנייה נוספת נערכה גם לעיריית חיפה שאזור התעשייה של נשר נמצא גם בסמיכות לגבול שיפוטה.

נכון לעתה, לא אותר המקור למפגע ולדעת אנשי המקצוע ברשות הנחל הוא מגיע ככל הנראה מאזור ניקוז התעשייה תל חנן.

רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה פעלו לטיפול במפגע זיהום השמן. ביוביות מאגפי הניקוז בעיריית חיפה ועיריית נשר יחד עם ביובית של אתר העבודות לטיפול בקרקעית, שבאחריות רשות ניקוז ונחלים קישון, הגיעו למקום והחלו לשאוב את השמן שהצטבר במי התעלה.

להערכת גורמי המקצוע מדובר באירוע בעצימות בינונית. סיום האירוע וניקוז שארית השמן מהתעלה תארך מספר ימים.

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "נכון לעתה אירוע הזיהום לא הסתיים. לפי שעה הצלחנו למזער את הפגיעה בסביבה ולמנוע את זיהום מורד נחל קישון והים. נפעל יחד עם המשטרה הירוקה והמחוז במשרד להגנת הסביבה לחקירת אירוע הזיהום ואיתור המקור לו."

 

צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון

צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון

צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון

צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון

 

עדכון אירוע מיום 30.12.16
עדכון רשות נחל הקישון מאירוע כתם השמן אתמול (29.12.16) בתעלת קייזר אילין: לאחר פעולות השאיבה שבוצעו אתמול מרבית השמן נשאב . הבוקר (30.12.16), פרשה רשות נחל הקישון ציוד ספיגה על מנת לספוג את שאריות הכתם שנותרו בתעלה.
לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "בזכות פעולות המנע שבוצעו במקום האירוע ובזמן, השמן לא הגיע לנחל הקישון וכתוצאה מכך נמנע נזק חמור שיכל להיגרם למערכת האקולוגית המתקיימת בנחל. בימים הקרובים נמשיך לבצע מעקב אחר המצב בתעלה ובנחל".