הצומח בנחל קישון – מדריך כיס למינים האופייניים

הצומח בנחל קישון - מדריך כיס למינים האופייניים.רשות נחל הקישון מפרסמת לראשונה מגדיר צמחיה אופיינית לסביבת נחל הקישון המציג כ- 50 מיני צומח, ביניהם צמחיית נחלים וביצות, צמחי מעזבות, מינים אדומים בסכנת הכחדה וגם מינים פולשים- תופעה גלובלית אותה הרשות פועלת לצמצם. במגדיר תמצאו סמלילים לסיווג הצמחייה בה תפגשו; צמחים נדירים, צמחים מוגנים האסורים בקטיפה על פי חוק ומינים פולשים. המידע על צמחיית הקישון נאסף בקפידה במרוצת השנים בסקרים אקולוגיים, סקרים בוטניים וניטורים שביצעה הרשות גם בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובשיתופים אקדמיים. נחל קישון היה בעבר אחד מנחלי החוף המזוהמים ביותר בישראל. פעולות השיקום שביצעה רשות נחל הקישון במהלך השנים החזירו אליו את החיים וכיום מתקיים בנחל מגוון מינים רחב, הכולל: יונקים, ציפורים, צבים, דגים, חסרי חוליות וצומח.

להורדת המדריך – לחץ כאן