חוק חופש המידע

חוק חופש המידע (התשנ"ח 1998) קובע שזכות כל אזרח ותושב לפנות לרשות ציבורית ולקבל מידע לפי בקשתו, בכפוף לסייגים שפורטו בו.
כל נתון הנמצא אצל הרשות והוא כתוב, מודפס, מוקלט, מוסרט וכדומה.

לפרטים ומידע נוסף:
שרון נסים
ממונה על חוק חופש המידע
רשות נחל הקישון
טלפון: 04-8404404
פקס: 04-8400639
דוא"ל:
info@kishon.org.il
Sharon@kishon.org.il

דרכי תשלום אגרות חופש המידע:
בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות, תשנ"ט-1999), קבלת המידע נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על חוק חופש המידע וכרוכה בתשלום אגרה.
אמצעי התשלום:

  1. המחאה
  2. העברה בנקאית

קבלת מידע על פי חוק חופש המידע, פורטל השירותים והמידע הממשלתי