כרמל אולפינים בע"מ

karmel-olpinium חברת "כרמל אולפינים" בע"מ נוסדה בשנת 1991 על ידי מיזוג של מתקנים ונכסים שהיו בבעלות נפרדת של בתי זיקוק מצד אחד והמפעלים הפטרוכימיים מצד שני.

המפעל הינו פטרוכימי, מייצר אולפינים- מונומרים ופולימרים של אתילן ופרופילן, המשמשים בתעשיית הפלסטיקה. חומרי הגלם העיקריים בתהליך הייצור הם נפטא וגפ"מ (גז פחממני מעובה), המתקבלים בעיקר מבתי זיקוק. המפעל כולל מתקן פיצוח נפטא לייצור מונומרים (אתילן ופרופילן) ומתקני לייצור פוליאתילן ופוליפרופילן.

במפעל קיימים שלושה קווי יצור עיקריים: מתקן האתילן, מתקני פוליאתילן ופרופילן.
המפעל ממוקם ליד בתי זיקוק חיפה וכיום שייך לקבוצת בז"ן.

תיאור כללי של שפכי המפעל

מרבית השפכים במתקן האתילן מגיעים מניקוז מי קירור, מי עיבוי, שטיפות ונזילות. שפכי המתקן העשירים בחומר אורגני מוזרמים למערכת הטיפול של בז"ן ומטופלים יחד עם שפכי בז"ן.
שפכי מתקני הפוליאתילן והפוליפרופילן מורכבים משפכי מתקן ייצור, מי עיבוי, שטיפות ונזילות מדחסים. בנוסף מתאספים ניקוזי מגדלי קירור ומי ריענון (תמלחות).
הרכב כימי של השפכים: שמן מינרלי, גרגרי פולימרים, מלחים שמקורם במי הספקה
(NaCl, CaCl2, MgCl2) וחנקן אמוניאקלי (NH4+).

מערכת הטיפול בשפכים

מערכת הטיפול בשפכים המפעליים כוללת מערך הפרדה גרגרים/שמן/מים וסינון.
המפעל הקים שני מכלים של 10,000 מ"ק לצורך ויסות, אגירת שפכים והתגברות בימי הסערה.
בנוסף, שודרגה מערכת הטיפול: הקמת מתקן חדש להפרדת שמנים/מוצקים/גרגירי פוליפרופילן, והגדלת כושר הסינון מ-60 מק"ש ל-260 מק"ש באמצעות הוספת מסננים.
החל משנת 2006 מעביר המפעל זרם עשיר בחנקן אמוניאקלי בכמות קטנה, למתקן טיפול באמוניה וכלור במפעל "דשנים".

איכות קולחי המפעל

מאז שנת 2002, ממצאי הבדיקות הכימיות של הקולחין מצביעים על שיפור ניכר באיכותם.

בשנת 2011 הושלם פרויקט נרחב של שדרוג מערך האיסוף והטיפול בשפכים אשר כלל בין היתר החלפת כל המשאבות בתחנות האיסוף בחברה, הוספת משאבת דיזל כגיבוי, הפרדת זרמי מגדלי הקירור משאר הזרמים להורדת עומס ולטיפול מותאם בנפרד, תוספת בריכת צופת חדשנית כולל תחנת שאיבה חדשה. בנוסף לכך הוגדל כושר האיגום של שפכי מונומרים מ-3000 מ"ק ל-9000 מ"ק. כעת עמלים על פרויקט שיקום ושדרוג של מתקן ההשבה אשר בעבר הוקם והופעל על ידי "משאבים מתחדשים" בשיתוף פעולה עם בתי זיקוק.

החל משנת 2012, המפעל נדרש לעמוד באמות מידה מחמירות (תקן "ענבר" להזרמה לנחלים) בהיתר ההזרמה לים. איכות קולחי המפעל עומדת בכל אמות המידה שבהיתר ההזרמה לים למעט חריגות נקודתיות.

הספיקה המותרת להזרמה לים דרך הנחל היא הינה כ-730,000 מ"ק לשנה, לא כולל שפכי מתקן האתילן ומי רענון אגף מי עיבוי ולא כולל מי גשמים.

ניטור מקוון

מכשירי מדידה רציפים הותקנו לצורך מעקב על כמות ואיכות הקולחים המוזרמים לנחל קישון: ספיקה, עכירות, חנקן אמוניאקלי, TOC ו-pH.

חריגות מערכי ההזרמה המרביים המותרים מדווחים לרשות נחל הקישון בזמן אמת באמצעות מסרונים.