מגוון ביולוגי בנחל קישון

מגוון ביולוגי בנחל קישוןרשות נחל הקישון פועלת לשיקום הנחל כמערכת אקולוגית בת קיימא, לרבות הטיפול באיכות ובכמות המים הזורמים אל הנחל, הטיפול בקרקעיתו ובמכלול שירותי המערכת וכן הקמת פארקים ושיקום בתי הגידול על מגוון המינים שהתקיים במערכת הקישון בעבר.

לצפייה והורדת ה"מגוון הביולוגי" – לחץ כאן