מערך הניטור מי נחל הקישון

ניטור רציף

התחנה לניטור מי נחל הקישון הממוקמת מזרחית לגשר ההסתדרות, שואבת את מי הנחל ברציפות במשך כל שעות היממה ומבצעת באופן רציף מדידות לפרמטרים הבאים: ערך הגבה, חמצן מומס, מוליכות חשמלית, טמפרטורה, ניטראט וריכוז חנקן אמוניאקלי. הנתונים הנמדדים נאגרים , מעובדים ומוצגים בדוחות השנתיים של הרשות. נתוני הניטור הרציף זמינים גם באתר הרשות.

ניטור יומי

מידי יום נערכים על ידי פקח הרשות סיורים לאורך גדות הנחל, במהלכם מתבצעות על פי הצורך מדידות לאור התפתחויות או תצפיות ויזואליות בשטח, או בהתאם לתוכניות פיקוח ומעקב המתוכננות מראש. סיורים ומדידות אלו מאפשרים הגבה לאירועים חריגים המתרחשים בנחל במהירות ובזמן אמת

ניטור חודשי

ביצוע "מוקטן" אחת לחודש בשבע תחנות דיגום קבועות לאורך הנחל, בין מורד כפר ברוך לשפך הנחל לים. בניטור זה נמדדים ריכוזי החנקן לסוגיו, הזרחן, הכלורופיל, כמו גם מדידות במכשירי שדה.

ניטור עונתי

רשות נחל הקישון מבצעת פעמיים בשנה (אביב וסתיו) ניטור עונתי מקיף ב-29 תחנות לאורך הנחל, החל מ"מפל הראש" במעלה הנחל ועד לשפך הנחל לים, כולל נחל הגדורה ויובלים נוספים של הקישון. ניטור זה כולל ביצוע בדיקות של פרמטרים כימיים רבים ובנוסף מדידות המבוצעות בשטח במהלך הניטור בעזרת מכשירי שדה. במסגרת זו מתבצעים בנוסף גם סקר מיקרואצות, ניטור ביולוגי באמצעות חסרי חוליות גדולים. ממצאים והסקרים הנלווים מתפרסמים באתר הרשות.