סקר גופי מים בעקבות טריטון הפסים באתרים נבחרים במורד הקישון

23/07/2017 - פורסם ב

בתאריך 04.04.2017, בוצע דיגום הידרו-ביולוגי ע"י ד"ר אלדד אלרון ובמהלכו נסקרו ארבעה אתרים במרחב חלקו התחתון של נחל קישון. סקר זה בוצע בהזמנת רשות נחל הקישון. מטרת הסקר הייתה לבדוק את מצב הגיוס של פרטים חדשים לאוכלוסייה באתרים בהם נמצא בעבר טריטון הפסים ולבחון האם המין נוכח באתרים שלא מופו בעבר.

קרא עוד

אפיון איכותי כמותי לניטור חומרים משבשי פעילות הורמונאלית במי נחל הקישון

25/01/2017 - פורסם ב

רשות נחל הקישון הזמינה עבודת אפיון למציאת חומרים פוטנציאליים משבשי פעילות הורמונלית במי נחל הקישון. הסקר בוצע במהלך שנת 2016, על ידי המעבדה להידרוכימיה באוניברסיטת תל אביב, בראשות פרופ' דרור אבישר.

קרא עוד

סקר אקולוגי מקיף בנחל הקישון – דוח מסכם

02/11/2016 - פורסם ב

בסתיו 2014 ובאביב 2015 בוצעו במרחב הקישון והגדורה סקרים אקולוגיים במגוון נושאים: צומח, יונקים, עופות, זוחלים, דו- חיים, חסרי חוליות אקווטיים גדולים (חח"ג) ודגים בנחל הקישון מתל קשיש ועד לשפך ובנחל גדורה. הדגימה התרחשה בשני הנחלים, בנחל קישון נדגמו כ- 23 ק"מ, בנחל גדורה נדגמו כ- 6 ק"מ, וכן, במספר אתרים נקודתיים הסמוכים לנחלים. הסקר נערך ובוצע ע"י ד"ר אלדד אלרון, אסף מירוז, ד"ר דידי קפלן וד"ר ירון קרוטמן. בסקר סייעו שרון נסים, מיכאל קופליק, […]

קרא עוד

סקר לאיתור הצדפה הפולשת Mytliopsis Sallei בנחל קישון, 2014 (לירון גורן, עבור רשות נחל הקישון)

16/07/2015 - פורסם ב

בחודש מאי 2014 במהלך סקר חסרי חוליות שנערך בנחל קישון (אלרון וינאי, 2014) נמצאה צדפה מהסוג. Mytiliopsis בסוג זה כעשרה מינים , מתוכם שניים ידועים כמינים פולשים מאד ומזיקים בכל רחבי העולם. מטרת הסקר הנוכחי הייתה לאתר את התפוצה של צדפה זו בנחל הקישון, ולאסוף דגימות לזיהוי מולקולרי של המין באוניברסיטת תל אביב.

קרא עוד

סקר אקולוגי – נחל גדורה

17/06/2015 - פורסם ב

סקר נחל הגדורה מעניק מידע על מערכת הנחל וזיהוי ערכיות ורגישויות אקולוגיות על מנת לבסס דרישות והבנות בין הגורמים הקשורים בתכנון וביצוע של פרויקטים באזור, כגון תחזוקת גדות, תשתיות ניקוז אזוריות ותשתיות של כביש עוקף קריות. סקר הגדורה בוצע על ידי צוות המעבדה לאקולוגיית נחלים באוניברסיטת ת"א (בראשות פרופ' אביטל גזית), שכלל את אביטל גזית, ירון הרשקוביץ ולירון גורן.

קרא עוד

סקר אקולוגי – שלוחת שפך הקישון וסביבתה

01/06/2015 - פורסם ב

סקר אקולוגי בנושא: "האפנדיקס" – הנתיב ההיסטורי של הקישון. הסקר נערך ע"י פרופ' אביטל גזית וירון הרשקוביץ מהמעבדה לאקולוגיית נחלים באוניברסיטת ת"א. בסקר סייעו גיל גוטמן ואלון בן-מאיר מרשות נחל הקישון.

קרא עוד

סקר אקולוגי סביבתי בתחום רשות נחל הקישון

18/05/2015 - פורסם ב

הסקר האקולוגי מתייחס להיבטים של שיקום הקישון בהקשרים של הידרולוגיה, ניקוז וששמירת קרקע, מקורות מים וזיהום, איכות מים בנחל, שימור וטיפוח בתי גידול לאורך הנחל, השפעות של פיתוח לסוגיו והפוטנציאל לשיקום הנחל בהתחשב באילוצים קיימים. הסקר בוצע ע"י פרופ' אביטל גזית וד"ר שני קליינהאוז.

קרא עוד