בסרטון אודות הפרויקט חינוכי-סביבתי "מהלך רשותי רחב" לאימוץ נחל גדורה