הודעה לתקשורת

עובדי רשות נחל הקישון איתרו אירוע זיהום חריף בנחל סעדיה,
יובל של נחל הקישון

רשות נחל הקישון איתרה מפגע זיהום, היום (7.2.16) בנחל סעדיה, יובל של הקישון. האירוע נבע כתוצאה מגלישת ביוב בספיקה גבוהה (מעל 100 מק"ש) מקו ביוב הראשי בחיפה, שבאחריות תאגיד מי כרמל. עקב הגשמים הרבים שירדו היום נוצר עומס במערכת הולכת הביוב וכתוצאה מכך גלשו מי השפכים והציפו חלק נכבד מהשטח הצמוד לנקודת הפריצה ומשם זרמו במספר נתיבים היישר אל נחל סעדיה.

 

נחל סעדיה הוא אחד מיובלי הקישון. הנחל מוזן מנביעה טבעית (עין סעדיה) של מי תהום מתוקים באיכות שאין כדוגמתה בכל אגן היקוות הקישון. הנחל משמש כבית גידול לבעלי חיים מימייים ייחודיים ונדירים ביניהם, 'טריטון הפסים' וצמחי גדה נדירים כגון 'כדורן'.

 

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "אירוע הזיהום בנחל גרם לפגיעה אקולוגית אשר את נזקיה נוכל לאמוד בימים הקרובים, בין היתר אנו נערכים לאפשרות של תמותת דגים בנחל. הסעדיה הינו בית גידול רגיש מבחינה אקולוגית והשמירה עליו צריכה להעשות גם בפעולות מנע כגון החלפת קווי ביוב ישנם."

 

האירוע תועד וכל הממצאים הועברו לגורמים האכיפה להמשך טיפול.