פארק נחל גדורה

park_gdoraבמהלך שנת 2012, רשות נחל הקישון הכינה תכנית רעיונית לפארק צירי לאורך נחל גדורה. מתוך תכנית זו נגזר שלב א', בקטע באורך של כ-2 ק"מ בתחום המוניציפאלי של קרית ביאליק. במהלך שנת 2013, בוצע שלב זה על ידי הקרן הקיימת לישראל בליווי משרד האדריכלים מילר בלום (מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ). רשות נחל הקישון השתתפה בחלק מהתקציב הן בביצוע והן בתכנון.

הפארק נחל הצלחה מרשימה והוא משמש בכל יום מאות מתושבי הקריה לפעילויות פנאי, נופש וספורט. רשות הנחל מבצעת בימים אלה את שלב ב' של הפארק לכיוון מורד נחל גדורה בשיתוף עם הרשויות המקומיות עיריית קרית ביאליק ומועצה אזורית זבולון. רשות הנחל פועלת על פי תכנית כללית שתשלים את קטעי הפארק בסופו של דבר, לכיוון מורד הנחל עד חיבורו לקישון.