שיקום קרקעית נחל קישון

הוצאת השכבה המזוהמת מקרקעית הנחל והטיפול בה, חיונית, הן למניעת נזקי הצפות והן לצורך שמירה על המערכת האקולוגית הנרקמת בנחל ולטובת שימושי פנאי ונופש, לרבות שיט במי הנחל. המשרד להגנת הסביבה, רשות נחל הקישון, רשות ניקוז קישון וגורמים נוספים מקדמים פתרון לבעיית זיהום הקרקעית, הכולל הוצאת שכבת הקרקע המזוהמת והקמת מערך טיפול ביולוגי.

מידע על פרויקט ניקוי קרקעית הנחל

הוצאת השכבה המזוהמת מקרקעית הנחל והטיפול בה, חיונית, הן למניעת נזקי הצפות והן לצורך שמירה על המערכת האקולוגית הנרקמת בנחל ולטובת שימושי פנאי ונופש, לרבות שיט במי הנחל. בימים אלו מקדמים המשרד להגנת הסביבה, רשות נחל הקישון, רשות ניקוז קישון וגורמים נוספים פתרון לבעיית זיהום הקרקעית, הכולל הוצאת שכבת הקרקע המזוהמת והקמת מערך טיפול ביולוגי. בתוך כך, עברה לפני כחצי שנה החלטת ממשלה "תכנית פעולה לניקוי נחל קישון מזיהום". על פי ההחלטה, ניקוי פרויקט קרקעית נחל קישון יבוצע תוך שלוש שנים במימון משותף של המדינה, המפעלים המזהמים והרשויות המקומיות בעלות מוערכת בכ- 220 מיליון ₪.

קומורנים בנחל הקישון

בהחלטה נקבע כי הממשלה תאמץ את תכנית הפעולה הכוללת: חפירה, שאיבה, פינוי וטיפול בקרקעית נחל קישון המזוהמת ופינוי הסדימנט המצוי בבריכות הקיימות על גדות הנחל. במסגרת ביצוע הפרויקט יוסט חלק מתוואי הנחל לתוואי חדש (נפתול), שיאפשר פיתוח פארק משני צדי הנחל. על פי החלטת הממשלה מונתה מנהלת בין משרדית לביצוע תכנית הפעולה. תפקיד המנהלת הוא לנווט את הפרויקט על היבטיו השונים, בין היתר – קביעת מדיניות ניהול הידע, קביעת סדרי עדיפויות, בקרת ההתקדמות על פי המדיניות שהותוותה, טיפול בצמתי החלטה חשובים ומהותיים בתהליך ועוד. ביצוע התוכנית הוטל על רשות הניקוז הקישון כגוף מבצע מטעמה של המנהלת.

על פי התכנון המתגבש, הטיפול בסדימנט המזוהם יערך בשטח של כ- 200 דונם בסמיכות לנחל. באזור זה יוקם אתר המשלב בתוכו מערך לקליטת החומר, שייחפר וישונע באמצעים הידראוליים מקרקעית הנחל; תהליכי הוצאת נוזלים (לצורך ייצוב החומר והכנתו לטיפול); מערך טיפול במים בטרם החזרתם לנחל; מערך לטיפול בקרקע המזוהמת; איסוף תשטיפים וניטור. הקרקע המטופלת תיערם בתצורה שתוכננה ע"י אדריכל נוף. בנוסף, יבוצע שיקום של תוואי הנחל, שיקום נופי של האזור כולו ושיקום בתי הגידול ברצועת הנחל, כמו גם יצירה מחודשת של בתי גידול אופייניים בנפתול החדש. זאת על פי הנחיות אקולוגיות המסתמכות בין היתר על המידע הרב שנצבר במהלך השנים ברשות נחל הקישון.

 

מידע נוסף: