לציון ט"ו בשבט נטעה רשות נחל הקישון עצי שקדייה בפארק הקישון בחיפה.
בפארק המתוכנן להתרחב בעתיד לשטח של כ- 950 דונם, מתוכננים אזורים מונגשים לציבור בדמות מרפסות תצפית, מצפורי מסתור לציפורים ואזורי טבע עירוני כמו ברכות חורף ופשטי הצפה ההכרחיים להמשך ביסוס המינים המקומיים. השבוע מציינים בישראל את יום אמנת רמסר הבינלאומית לשמירה על בתי גידול לחים. לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "בכוונת רשות נחל הקישון לשמור על הטבע הנדיר במורד הנחל, דוגמת האפנדיקס, השריד האחרון לנוף מלחת הקישון ההיסטורית. על פי תכנית הפארק, ישוקם בגדת הנחל הדרומית צומח המלחה, כולל השבת בית הגידול של הנרקיס המצוי שמרבדיו עיטרו את המקום בעבר והשנה זכינו לצפות בפריחתו המחודשת".