הודעה לתקשורת
רשות נחל הקישון ועיריית חיפה פעלו להסרת מפגע זיהום בנחל סעדיה מתעלת הניקוז באזור צומת הצ'ק פוסט

 

במאמץ משותף של רשות נחל הקישון ומחלקת רשת ביוב וניקוז בעיריית חיפה בראשות יזיד אבו ראס, בוצע פרויקט להפרדת מי נחל סעדיה ממערכת הניקוז וניקוי הקרקעית המזוהמת מהתעלה המתחברת לנחל. תוואי הערוץ המקשר בין תעלת הניקוז לנחל, סבל שנים רבות מזיהום קרקע ומים, שהתבטאו בריחות קשים ובריכוזי שמן מינרלי גבוהים בקרקעית. במוצא הניקוז עמדו לאורך השנה מים עכורים המזהמים את נחל סעדיה המהווים מפגע סביבתי חמור. מבדיקות שערכה רשות נחל הקישון נמצאו קוליפורמים צואתיים, אמוניה וסולפיד יחד עם ריכוז חמצן מומס אפסי בנחל. הנתונים העידו על זיהום ישן מביוב ועל הזמן הארוך שהמים עומדים בתעלה.

במהלך העבודות לטיפול במפגע נבנה סכר בטון על הערוץ, נחפרה הקרקעית שתפונה ותטופל בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה. מי הניקוז המזוהמים נשאבו והועברו לטיפול.

"מערכת הניקוז של אזור התעשייה שבצ'ק-פוסט תוכננה להתנקז אל ערוץ הנחל, כ-20 מטר לפני הערוץ הראשי. מערכת הניקוז הוצבה כך שהיא נמוכה מפני המים בנחל, ועל כן מוצאי מערכת הניקוז מוצפים תמידית. במידה ומגיעים תשטיפים מזוהמים למערכת הניקוז, כמו שאריות דלקים, גלישות ביוב, שמני מוסכים וכדומה, הנחל סובל מזיהום. על כן הוחלט לטפל מיידית במפגע ללא דיחוי", הסבירה רקפת קובליו רוט, ראשת תחום תעשייה ותשתיות ברשות נחל הקישון.

מעיין סעדיה שימש בעבר הרחוק כמקור מי שתיה לעיר חיפה. עם השנים, השימוש במי המעיין לשתייה פסק, וכיום הנחל זורם בערוץ פתוח אל נחל קישון. מי הנחל צלולים ומהווים פינת

חמד של טבע עירוני. בזמן בניית מנהרות הכרמל יבשה הנביעה, אך היא התחדשה לאחר סיום העבודות. מאז חזר המעיין לשפוע והושבו אליו מינים מקומיים בפעולות יזומות של רשות נחל הקישון בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "הרשות מתכננת לשחזר את נתיב הזרימה של הסעדיה, יובל היסטורי של נחל קישון, בחזרה אל הקישון באמצעות יצירת פארק צפרות ושטחי אחו-לח בקרבת הנחל. פעולה זו תגדיל את מגוון בתי הגידול במורד הקישון ותמשוך אליה מיני עופות, צמחים ובעלי חיים נוספים ותחזק את המערכת האקולוגית הקיימת במקום".

 

 

תעלת הניקוז בנחל סעדיה לפני העבודות (צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון)

תעלת הניקוז בנחל סעדיה לפני העבודות (צילום: רקפת קובליו רוט, רשות נחל הקישון)

 

תעלת הניקוז בנחל סעדיה אחרי העבודות (צילום: יונתן שביט, רשות נחל הקישון)

תעלת הניקוז בנחל סעדיה אחרי העבודות (צילום: יונתן שביט, רשות נחל הקישון)