רשות נחל הקישון חילצה נקבת צב רך, מין בסכנת הכחדה, שנפגעה מכלי רכב והעבירה אותה לטיפול ושיקום במרכז להצלת צבי ים

אמש (21.05.2017) בשעות הערב התקבלה הודעה ברשות נחל הקישון על צב רך פגוע ככל הנראה מדריסה של כלי רכב באזור בתי הזיקוק בחיפה. מיד הוזנק ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, אלון בן מאיר, והעביר את הצבה לכלי הרכב ועטף אותה במגבת לחה. הצבה נפגעה בשריון הגב ובשריון הבטן, עם סימני שבר ודימום. במקום בו נמצאה קיים קן עם ביצים שלה.

על מנת שיינתן לה הטיפול הווטרינרי הדרוש להחלמתה, הצבה הועברה ע"י רשות נחל הקישון לטיפול ושיקום במרכז הארצי להצלת צבי ים במכמורת. עם החלמתה אנשי רשות נחל הקישון ישיבו אותה חזרה אל בית הגידול שלה- בנחל הקישון.

בכוונת רשות נחל הקישון להגן על הקן עם הביצים שנותר חשוף במקום ולאפשר בקיעת פרטים צעירים של צבים רכים ולהשיבם אל הנחל.

הצב הרך הוא מין בסכנת הכחדה והתקיים בנחל קישון באופן טבעי בעבר. בשנים האחרונות השיבה רשות נחל הקישון פרטים בוגרים שלו אל הנחל, לצד פרטים צעירים שבקעו בסביבת הקישון. עד כה הושבו 573 צבים רכים לנחל. בנוסף, רשות נחל הקישון מבצעת מדי שנה יחד עם רשות הטבע והגנים סקרים לאיתור קנים ומקומות הטלה, משנת 2007 נצפו 32 קני צבים רכים בגדות הנחל.

לדברי שרון נסים מנכ"לית רשות נחל הקישון: "רשות נחל הקישון פועלת לשיקום האקולוגי של הנחל ולשימור המגוון הביולוגי בו. בתוך כך, השבנו לאורך השנים מאות צבים רכים לקישון. אנו שומרים על המערכת האקולוגית בנחל ושומרים במידת האפשר גם על כל פרט ופרט. אנו קוראים לציבור לפנות אלינו באופן מידי על כל פגיעה בחי ובצומח בנחל וסביבתו".

נקבת צב רך עם קן הביצים (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)

נקבת צב רך הפצועה (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)

שריון הבטן הפגוע של נקבת צב רך (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)

נקבת צב רך הפצועה בדרכה למרכז הארצי להצלת צבי ים במכמורת (צילום: יונתן שביט, רשות נחל הקישון)

נקבת צב רך עם קן הביצים (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון) נקבת צב רך הפצועה (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון) שריון הבטן הפגוע של נקבת צב רך (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון) נקבת צב רך הפצועה בדרכה למרכז הארצי להצלת צבי ים במכמורת (צילום: יונתן שביט, רשות נחל הקישון)