הודעה לתקשורת

רשות נחל הקישון משמרת צומח נדיר מאזור מלחת הקישון, בעל רגישות אקולוגית גבוהה

 

רשות נחל הקישון הקימה בנק גנים לצמחיה ייחודית מאזור מלחת הקישון (האפנדיקס), אזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה, יחד עם הגן הבוטני במכללת אורנים. במסגרת הפעילות אותה קידמה הרשות הוקצתה חלקת שימור צומח אופייני לאזור שפך נחלי חוף בגן הבוטני. חלקת הקישון בגן בגודל של כ- 100 מ"ר, מכילה צומח נדיר מאזור מלחת הקישון. מבין מיני הצמחייה שנשתלה במקום, נעצוצית סבוכה, תלתן צר עלים, אגמון הכדורים, בן טיון בשרני, חומעה מגובבת ועוד. לאחר התבססות הצמחים ב"חלקת הקישון" עתידה החלקה להוות "גרעין רבייה", שהוא מקור להשבת פרטים ממינים נדירים למלחת הקישון ואולי אף לנחלי חוף אחרים.

באירוע שהתקיים השבוע, הוצגה לראשונה חלקת הקישון בגן הבוטני לאנשי הסגל במכללה, סטודנטים ועובדי רשות נחל הקישון, אשר היטו יד ועזרו בנטיעת שתילים ראשונים כסמל לשימור מגוון ביולוגי של הקישון המשתקם. "אחת המטרות העיקריות של הגן הבוטני היא לעסוק בשימור מינים. במקרה של הקישון, הגיעה לפתחנו הזדמנות אדירה שבאה לידי ביטוי לא רק בשימור מינים בודדים, אלא שימור המערכת בהיבט כולל ונרחב, כפי שאופייני לצמחיית גדות נחלים. גם בצומח המלחות, ניתן לראות חגורות צומח שונות המשתרעות עד עשרות מטרים מגדות הנחל. בנוסף למטרות השימור האקולוגי הימצאות החלקה במכללה מאפשרת לקיים שיח חינוכי ובוטני" מסבירה ד"ר מיכל (מוקי) גרוס, מנהלת הגן הבוטני במכללה.
מלחת הקישון משמרת שריד מנוף נתיבו ההיסטורי של הקישון בשפך הנחל אל הים. בית גידול ייחודי זה מהווה את אחד השרידים האחרונים לחברת צומח, אשר הייתה אופיינית לנחלי החוף בארצנו. באזור זה קיימים שטחי הצפה, הנתונים למשטר הגאות והשפל בהם מים עמוקים ורדודים הגורמים לשינויים במליחות המים והקרקע. בשל כך, המקום מאופיין במורכבות גבוהה של בית הגידול (ריבוי נישות אקולוגית). שלוחת האצבע (האפנדיקס) של הנחל חודרת למעשה לשטח היבשה ובכך מייצרת שטח גדות גדול יותר בו משולבות, בריכות צד וצמחיית מלחות שופעת המספקת מצע להתיישבות של חסרי חוליות מסתור והגנה מפני טורפים.

בסקר אקולוגי על שפך הקישון, שנעשה ע"י פרופ' אביטל גזית וד"ר ירון הרשקוביץ נמצא כי במלחת הקישון ישנם קרוב ל- 530 מיני צמחים, מהם 18 מינים אופייניים למלחות, ו- 10 מינים המוגדרים כמינים "נדירים" עד "נדירים מאוד" (מינים הזקוקים לעדיפות בשמירה על מקום חיותם). ממצאי הסקר האקולוגי המקיף בנחל קישון לשנים 2014-2015, שערכה הרשות באמצעות חברת DHV ובהובלת מומחים בתחומם, עולה כי " 8% מכלל המינים באגן ההיקוות הקישון הם צמחי המלחה ובהתייחס לכמות הצומח הארצית, מדובר בריכוז משמעותי ביותר".

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "לאור הערכיות האקולוגית הרבה של מלחת הקישון וייחודה, חובתנו להגן סטטוטורית על אזור זה ולהמשיך לפעול לשיקומו, בעיקר נוכח איום הפיתוח הנמלי. רשות נחל הקישון פועלת באופן אינטנסיבי לשימור המינים שבאגן ההיקוות והעתקת המינים הנדירים בהם לגן הבוטני, משמש עדות לצומח הקיים ועתודה לפעולות שיקום נוספות בנחל. במקביל רשות הנחל פועלת גם למיגור צמחייה פולשנית המפרה את המאזן הטבעי בשטח. לאחר יישום פארק מורד הקישון יוכל הציבור ליהנות מנוף ארצנו הייחודי המשולב בטבע עירוני".