בהמשך לשבילים שכבר נסללו לאורך הנחל ועל מנת ליצור רצף שבילים לאורכו, השלימה רשות נחל הקישון תכנון מפורט של קטע שביל נחל נוסף ממחלף יגור ועד שדרות ההסתדרות בחיפה. תכנון מפורט של השביל בוצע עבור רשות הנחל על ידי אדר' עליזה ברוידא ורשות נחל הקישון מקווה כי תוכל לממש את הקמתו הלכה למעשה בקרוב. רשות הנחל הגישה השנה בקשה לתמיכה כספית בפרויקט מקרן השטחים הפתוחים של רשות מקרקעי ישראל.