•  התחנה לניטור מי נחל קישון ממוקמת בחצר בתי הזיקוק חיפה, במעלה גשר ההסתדרות. התחנה שואבת ומנטרת באופן רציף את איכות מי הנחל. המים נשאבים מעומק של כ-40 ס"מ מתחת לפני המים, ומייצגים את השכבה העליונה המתוקה יותר. עומק הנחל באזור זה כיום כ-3 מ'.

 

    • הפרמטרים הנמדדים בתחנה מושפעים מזרם הבסיס של נחל קישון, מהזרמות המפעלים, ומכניסת מי הים.

 

    • הפרמטרים הנמדדים בתחנה הינם: ערך הגבה (pH), טמפ' (Temp), מוליכות חשמלית (conductivity-EC), חמצן מומס (DO), אמוניה (NH3), ניטראט (NO3) וכלל זרחן (TP).

 

  • הנתונים המוצגים בגרף המצורף גולמיים, ללא בקרה. לנתונים מאומתים, יש לפנות לרשות הנחל.