תכנון רצועת נחל רחבה, המאפשרת לקיים בתחומה פעילויות הקשורות לנחל ולסביבתו הטבעית היא חלק מרכזי מהפעילויות הנחוצות לשיקום הנחל. רשות נחל הקישון מקדמת ומבצעת תכניות לסלילת שבילי נחל והקמת פארקיםבמרחב הנחל. רשות הנחל מעורבת בבקרת תכניות שונות במרחב  אשר יש להם השפעה על הנחל וסביבתו.

 

תמונה לרובריקה תכנוןתכנית אב לנחל קישון

לצורך שיקום הנחל ומימוש הפוטנציאל הגלום בו, יזמה הרשות הכנת תכנית אב רב תחומית, כוללת וארוכת טווח, המגדירה את מדיניות שיקום, שימור ופיתוח נחל קישון ונחל גדורה והמרחב לאורכם. בתכנית, מתוכנן מרחב נחל קישון כריאה ירוקה מרכזית של המטרופולין החיפאי. לאורך הנחל וגדותיו יוקמו פארקים בהתאם למאפייני מקטע הנחל .

 

שבילי נחל ופארקים

רשות נחל הקישון מקדמת יחד עם גופים נוספים (כמו המשרד להגנת הסביבה, קק"ל והרשויות המקומיות שבתחומה), סלילת שבילי טיול ורכיבת אופניים (שבילי-נחל). כל זאת, במטרה ליצור רצף של מסלולי טיול הצמודים לרצועת הנחל, שיחשפו את הציבור הרחב לנחלי קישון וגדורה ולנופיהם הייחודיים והמגוונים.

  • שביל נחל כ. חסידים – פארק העמקים
  • שביל נחל פארק העמקים-קריית חרושת
  • שביל נחל יגור הסתדרות- בתכנון

רשות נחל הקישון שותפה ליוזמה להקמת פארק הקישון בשכונת קריית חרושת ופארק מעיין אלרואי, בתחומי מועצה מקומית קריית טבעון; פארק העמקים (בצומת העמקים- ג'למי) בתחומי מועצה אזורית זבולון, פארק הקישון הסמוך למעגן הדייג שביט בשפך הנחל לים בתחומי העיר חיפה ופארק נחל גדורה בתחום השיפוט של עיריית קריית ביאליק. רשות נחל הקישון הכינה תכנית מפורטת להקמת פארק רחב ידיים במורד נחל קישון והגישה אותה לאישור מוסדות התכנון בקרוב.

  1. פארק העמקים
  2. פארק קרית חרושת
  3. פארק מעיין אלרואי
  4. פארק מעגן הדייג
  5. פארק נחל גדורה
  6. פארק מורד נחל קישון- בתכנון