תקציר תכנית אב

20/05/2015 - פורסם ב

רקע, בעיות ופוטנציאלים בנחל הקישון ובנחל הגדורה, מטרות תכנית האב, מערכת המים, תכנית מרחבית, פרוגרמה ותחומי התכנון ועוד.

קרא עוד

החלטת ממשלה 969

19/05/2015 - פורסם ב

החלטה מס. חמ/2 של ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים מיום 11.11.2001 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 29.11.2001 ומספרה הוא 969 (חמ/2).

קרא עוד

תכנית אב – אדריכל עמוס ברנדייס

18/05/2015 - פורסם ב

המטרה המרכזית של תכנית האב לנחל הקישון, הינה הפיכת נחל הקישון ממטרד למשאב. מטרה זו ניתנת למימוש, למרות שמורד הנחל סובל כיום מזיהום תעשייתי וסניטרי כבד ביותר.

קרא עוד