תכנית מים לנחל קישון

תכנית מים לנחל קישוןתכנית  מים להלן, ממשיכה ומשלימה את " תכנית האב לנחל קישון" שהוכנה הזמננת רשות נחל הקישון ואושרה ביום 29/11/2001 כהחלטת ממשלה. התוכנית על כלל מרכיביה, תיצור מצב של רווח משולב, הן לטבע ולנחל קישון והן למשק המים הכולל של מדינת ישראל.

 

לצפייה בתכנית המים לחץ כאן