‏תעשיות בגדות הנחל

MEFALIM_3תעשיות בגדות הנחל הן שישה מפעלים: גדות ביוכימיה, בתי זיקוק חיפה, חיפה כימיקלים, כרמל אולפינים, מט"ש חיפה ודשנים וחומרים כימיים.
בעבר הוזרמו שפכי המפעלים לנחל ללא טיפול קדם, ויצרו זיהום קשה של הנחל. בתחילת שנות ה-2000 חוייבו המפעלים בהקמת מערכות טיפול בשפכים, ובעמידה באמות המידה שנקבעו בהיתרי ההזרמה. בעקבות זאת, חל שיפור משמעותי באיכות מי הנחל.
בנוסף, נדרשו המפעלים לבצע איחוד מוצאים כך שכל מפעל הזרים את קולחיו מצינור מוצא אחד.
כיום חמישה מפעלים מזרימים קולחים לנחל קישון, תחת היתר הזרמה שתנאיו מתעדכנים מעת לעת, בשאיפה להגיע לאיכות המחמירה המיוצגת ע"י תקן "ועדת ענבר" להזרמה לנחלים. מט"ש חיפה אינו מחזיק בהיתר הזרמת קולחים לנחל קישון. קולחי המט"ש אינם מוזרמים לנחל, למעט אירועי כשל במפעל הולכת הקולחים לעמק יזרעאל של "תשלובת הקישון".

בית זיקוק לנפט בע"מ (בזן)

20/05/2015 - פורסם ב

בית הזיקוק לנפט חיפה ממוקם מזרחית לכביש מספר 4, בצמוד לגדה הצפונית של נחל קישון והגדה המזרחית של נחל גדורה (פוארה) שהינו אחד מיובלי הקישון.

קרא עוד

כרמל אולפינים בע"מ

18/05/2015 - פורסם ב

חברת "כרמל אולפינים" בע"מ נוסדה בשנת 1991 על ידי מיזוג של מתקנים ונכסים שהיו בבעלות נפרדת של בתי זיקוק מצד אחד והמפעלים הפטרוכימיים מצד שני.

קרא עוד

חיפה כימיקלים בע"מ

17/05/2015 - פורסם ב

חיפה כימיקלים הוקמה כחברה ממשלתית בשם מחצבי ישראל בשנת 1966. השליטה נרכשה ע"י חברה אמריקאית בבעלות אריה גנגר בשנת 1986, והבעלות הועברה ל"קבוצת טראמפ" בשנת 2008.

קרא עוד

דשנים וחומרים כימיים בע"מ

16/05/2015 - פורסם ב

מפעל דשנים וחומרים כימיים נוסד בשנת 1946, במטרה לספק דשנים לחקלאות המתפתחת וכימיקלים בסיסיים לתעשייה.

קרא עוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

15/05/2015 - פורסם ב

מפעל גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ החל את פעילותו בשנת 1974. המפעל עוסק בייצור חומצת לימון, פרוקטוזה מלחי חומצת לימון ומלחי זרחן.

קרא עוד