מרשות נחל הקישון נמסר כי מנתוני הספירה הארצית נמצאים בקישון 1,617 פרטים של המין קורמורן גדול ומושבת לינת הקורמורנים במורד הנחל היא בין הגדולות והמשמעותיות בארץ.