בשל פריצה בקו קולחי תשלובת הקישון ממזרח לגשר בכביש 722, אזור כפר יהושע

אמש התקבל דיווח במשרדנו על חשד לפריצה בקו קולחי תשלובת הקישון באזור כפר יהושע. מאוחר יותר, התקבל עדכון כי זוהתה נקודת הפריצה בקו.