באירוע הגשם המשמעותי הראשון לעונה נמדדת ברגעים אלו ממש (יום שישי, 8.1.16 שעה 13:00) ספיקה של מעל 70 מ"ק/שניה, ביחס לספיקה שנמדדה אתמול בנחל שנאמדה ב- 0.2 מ"ק\שניה (על פי נתוני מדידה ראשוניים של השירות ההידרולוגי.