אתמול (11.8.15), שיחררו אנשי רשות נחל הקישון 12 צבים רכים שבקעו במדגרת שמורת החולה והובאו מיד אל הקישון, באזור מורד הנחל.
באזור זה גדת הנחל בשיפוע מתון, ומתקיימת בה צמחית גדות מגוונת. האזור רחוק מפעילות אנושית, כך שיתאפשר לצבים הרכים הצעירים סיכויי הישרדות טובים יותר בטבע.
פרטים צעירים אלו של הצב הרך יצטרפו לאוכלוסייה המתבססת בנחל. עד היום רשות נחל הקישון השיבה 552 צבים צעירים ו-14 צבים בוגרים לקישון.