רשות נחל הקישון קיבלה דיווח מביטחון נמל הקישון על שקנאי בוגר במצוקה ששוחה בפתח הנמל.
עובדי רשות הנחל הגיעו אל המקום בסירת הפיקוח ולאחר תצפית התברר כי הפרט פצוע ואינו יכול להתרומם לתעופה. במאמץ משותף עם פקח רט"ג, הציפור נלכדה ובמבט מקרוב, נראה כי השקנאי נורה. הוא הועבר לטיפול ברמת הנדיב.