מי מכם מכיר את נחל קישון המשתקם?
חוברת חדשה לילדים "צובעים את הקישון" מציגה את החיים בקישון באמצעות למידה מעניינת ומהנה. אפילו למבוגרים, שלא כל כך מכירים את המהפך שנעשה כאן מאז הקמת רשות הנחל. תהנו!