מרשות הנחל נמסר כי, "לאור הביקור והתרשמות הבכירים, נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה לאומי באחת המדינות בנושאי ניטור ודיגום מים".
24 אנשי מקצוע ובכירים מ- 10 מדינות מאמריקה הלטינית, הגיעו לביקור מקצועי ברשות נחל הקישון, בעקבותיו יירקמו שיתופי פעולה עתידיים ברמה לאומית עם המדינות המעוניינות בתכנון ופיתוח תכניות ניטור מים במחוזותיהם.