pessach2016_kishonriver

רשות נחל הקישון הוקמה בשנת 1994, ע"י המשרד להגנת הסביבה, כתאגיד סטטוטורי, שמטרתו לשקם את נחל קישון ויובליו, נחל גדורה ומורד נחל ציפורי, על מנת להשיבם לציבור כנחל חי. מאז הקמתה, מובילה הרשות תהליך שיקום מורכב מתמשך וייחודי. כבר היום קיימים שפע בעלי חיים וצמחייה אופיינית לבתי גידול לחים. הרשות פיתחה לגדות הנחלים קישון וגדורה פארקים, שבילים ומסלולי אופניים. שלל הפרויקטים הסביבתיים בנחל קישון ויובליו, יביאו לשיקום הנחלים ויחזירו אותם אל הציבור לרווחתו כאתר טבע ייחודי ומגוון, הכולל שלל פעילויות פנאי, נופש וקייט באזור מפרץ חיפה שנחשב בעבר למזוהם בישראל.

מה אתם חושובים על הקישון?

הקישון חשוב ביותר לתושבי מטרופולין חיפה. חייבים להילחם ולשמור עליו מפני מחריבים

ח.מ.

הקישון חשוב ביותר לתושבי מטרופולין חיפה. חייבים להילחם ולשמור

ח.מ.

חדשות הרשות

 • יום כדור הארץ 2016

  יוצאים מעבדות לחירות:

  מפסיקים לקדם תעשיות מזהמות- עוברים לאנרגיות מתחדשות

  האירוע המרכזי בישראל: יום שני, ה-25.4, פארק הקישון בחיפה, החל מ-10:00 בבוקר

 • רשות נחל הקישון: עשרות מטיילים ציינו את יום הנדידה הבינלאומי בפארק הקישון בחיפה

  עשרות מטיילים הגיעו ביום שבת האחרון לסיור צפרות מודרך בפארק הקישון בחיפה. יום הנדידה הבינלאומי צוין ברחבי הארץ ונחגג גם בקישון בהדרכה חווייתית לכל המשפחה, כחלק משיתוף הפעולה בין רשות נחל הקישון לבין רשות הטבע והגנים. המטיילים תרו באמצעות משקפות ומגדירי עופות מים אחר מינים בסביבת הנחל וקיבלו הסבר מקיף על סוגי ציפורים ומבנה גופן. במהלך הסיור נצפו מגלנים, פרפור עקוד, אנפות אפורות, לבניות גדולות וקטנות, חוחיות, שלדג לבן חזה וברכיות.

 • בעשור האחרון איתרה רשות נחל הקישון 172 אירועי זיהום בנחל קישון ויובליו שמקורם בשפכים עירוניים ובתעשייה

  שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "הרשות שומרת על הנחל ממפגעים שונים ואנשיה הם העיניים בשטח. בכל שנה אנו מאתרים עשרות אירועי זיהום, כאשר לחלקם הגדול השפעה שלילית על המערכת האקולוגית בנחל והם פוגעים במאמצי השיקום בטווח הארוך. הרשות תמשיך לפעול למניעת זיהום הנחל תוך פיקוח ובקרה מתמדת על הגורמים במרחב וכן תפעל עם גורמי האכיפה למניעת הישנות מקרים אלה".

 • רשות נחל הקישון: מצב איכות מי נחל הקישון משודר באופן רציף ונגיש לציבור

  שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "רשות הנחל גאה להגיש לציבור מידע שקוף ומהימן באשר לאיכות מי נחל הקישון בזמן אמת. עמלנו רבות בכדי להטמיע וללמוד את מערכת הניטור, כך שהיום אנו יודעים לאבחן את מצב הנחל בכל עת. בכוונת רשות הנחל להקים תחנות ניטור מקוונות נוספות במעלה הנחל בכדי שתהיה בקרה נוספת".

 • רשות נחל הקישון משמרת צומח נדיר מאזור מלחת הקישון, בעל רגישות אקולוגית גבוהה

  רשות נחל הקישון הקימה בנק גנים לצמחיה ייחודית מאזור מלחת הקישון (האפנדיקס), אזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה, יחד עם הגן הבוטני במכללת אורנים. במסגרת הפעילות אותה קידמה הרשות הוקצתה חלקת שימור צומח אופייני לאזור שפך נחלי חוף בגן הבוטני. חלקת הקישון בגן בגודל של כ- 100 מ"ר, מכילה צומח נדיר מאזור מלחת הקישון. מבין מיני הצמחייה שנשתלה במקום, נעצוצית סבוכה, תלתן צר עלים, אגמון הכדורים, בן טיון בשרני, חומעה מגובבת ועוד. לאחר התבססות הצמחים ב"חלקת הקישון" עתידה החלקה להוות "גרעין רבייה", שהוא מקור להשבת פרטים ממינים נדירים למלחת הקישון ואולי אף לנחלי חוף אחרים.

 • עובדי רשות נחל הקישון איתרו אירוע זיהום חריף בנחל סעדיה, יובל של נחל הקישון

  רשות נחל הקישון איתרה מפגע זיהום, היום (7.2.16) בנחל סעדיה, יובל של הקישון. האירוע נבע כתוצאה מגלישת ביוב בספיקה גבוהה (מעל 100 מק"ש) מקו ביוב הראשי בחיפה, שבאחריות תאגיד מי כרמל. עקב הגשמים הרבים שירדו היום נוצר עומס במערכת הולכת הביוב וכתוצאה מכך גלשו מי השפכים והציפו חלק נכבד מהשטח הצמוד לנקודת הפריצה ומשם זרמו במספר נתיבים היישר אל נחל סעדיה.

 • החורף חוזר לקישון

  באירוע הגשם המשמעותי הראשון לעונה נמדדת ברגעים אלו ממש (יום שישי, 8.1.16 שעה 13:00) ספיקה של מעל 70 מ"ק/שניה, ביחס לספיקה שנמדדה אתמול בנחל שנאמדה ב- 0.2 מ"ק\שניה (על פי נתוני מדידה ראשוניים של השירות ההידרולוגי.

 • רשות נחל הקישון מדווחת על אירוע זיהום חמור בנחל קישון, כתוצאה מהזרמת ביוב מתחנת הסניקה בקרית חרושת טבעון, ישירות אל הקישון.

  עם גילוי אירוע הזיהום, אנשי רשות נחל הקישון דאגו לטיפול במפגע ועובדי פלגי מים, המתחזקים את התחנה עבור תאגיד הביוב מעיינות העמקים, הגיעו למקום ותיקנו את התקלה בתחנת הסניקה והביוב פסק.

 • רשות נחל הקישון: תכנית המים לנחל יוצאת לדרך!

  בימים אלו מיושמת תכנית המים לנחל קישון - שלב נוסף ומשמעותי בשיקומו הכולל של הנחל וגדותיו

 • אוכלוסיית הקורמורנים מתבססת בקישון

  מרשות נחל הקישון נמסר כי מנתוני הספירה הארצית נמצאים בקישון 1,617 פרטים של המין קורמורן גדול ומושבת לינת הקורמורנים במורד הנחל היא בין הגדולות והמשמעותיות בארץ.

 • מיזם חינוכי

  וועדת המכרזים של רשות נחל הקישון מודיעה בזה כי היא שוקלת לפטור ממכרז פומבי את ההצעה שהובאה בפניה, לפיה תקיים רשות נחל הקישון מיזם משותף, יחד עם סניף חיפה של החברה להגנת הטבע, בתחום החינוך לביצוע פרויקטים בנושא חינוך סביבתי וקהילה שמטרתם להגביר את המודעות לקישון המשתקם ולפועלה של הרשות בקרב מערכת החינוך בחיפה רבתי ולבסס קהילה תומכת בקרב התושבים. המיזם עתיד להתבצע במהלך שנת 2016, בהיקף כספי כולל של כ- 100,000 ₪. המיזם איננו תמיכה בפעולות החלה"ט אלא התקשרות לרכישת שירותים ממנה, באופן שהחלה"ט נושאת על חשבונה בלפחות מחצית העלות הצפויה. ניתנת בזה הודעה כי כל אדם, המבקש לבצע יחד עם רשות נחל הקישון, מיזם דומה- רשאי לפנות לוועדת המכרזים ולהגיש הצעתו, וועדת המכרזים תדון בהצעות שתתקבלנה ותקבל החלטתה.

 • דוחות ניטור עונתיים חדשים עלו לאתר

  על אף השיפור שחל בשנים האחרונות, איכות מי הנחל אינה עומדת עדיין בתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון במספר פרמטרים. על מנת לעמוד מקרוב על השינויים המתרחשים באיכות מי הנחל, רשות נחל הקישון מבצעת מעקב מתמיד אחר איכות המים בנחל ויובליו באמצעות הפעלת מערך ניטור. מערך זה כולל מספר תחנות דיגום ומנעד רחב של מדדים. דוחות אלה מציגים תוצאות ניטורים עונתיים מורחבים, כפי שנקבע בתכנית הניטור הכוללת המפורטת בתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון.

 • רשות נחל הקישון מפרסמת חוברת חדשה לילדים "צובעים את הקישון"

  מי מכם מכיר את נחל קישון המשתקם? חוברת חדשה לילדים "צובעים את הקישון" מציגה את החיים בקישון באמצעות למידה מעניינת ומהנה. אפילו למבוגרים, שלא כל כך מכירים את המהפך שנעשה כאן מאז הקמת רשות הנחל. תהנו!

 • אנשי מקצוע בכירים מאמריקה הלטינית הגיעו לביקור ברשות נחל הקישון ללמוד על ניהול איכות מי הנחל ושיקומו (27.10.2015)

  מרשות הנחל נמסר כי, "לאור הביקור והתרשמות הבכירים, נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה לאומי באחת המדינות בנושאי ניטור ודיגום מים". 24 אנשי מקצוע ובכירים מ- 10 מדינות מאמריקה הלטינית, הגיעו לביקור מקצועי ברשות נחל הקישון, בעקבותיו יירקמו שיתופי פעולה עתידיים ברמה לאומית עם המדינות המעוניינות בתכנון ופיתוח תכניות ניטור מים במחוזותיהם.

 • רשות נחל הקישון טיפלה בשקנאי במצוקה (18.10.2015)

  רשות נחל הקישון קיבלה דיווח מביטחון נמל הקישון על שקנאי בוגר במצוקה ששוחה בפתח הנמל. עובדי רשות הנחל הגיעו אל המקום בסירת הפיקוח ולאחר תצפית התברר כי הפרט פצוע ואינו יכול להתרומם לתעופה. במאמץ משותף עם פקח רט"ג, הציפור נלכדה ובמבט מקרוב, נראה כי השקנאי נורה. הוא הועבר לטיפול ברמת הנדיב.

 • רשות נחל הקישון השיבה 12 פרטים צעירים של המין צב רך, המוגדר כמין בסכנת הכחדה, לנחל קישון (12.08.2015)

  אתמול (11.8.15), שיחררו אנשי רשות נחל הקישון 12 צבים רכים שבקעו במדגרת שמורת החולה והובאו מיד אל הקישון, באזור מורד הנחל. באזור זה גדת הנחל בשיפוע מתון, ומתקיימת בה צמחית גדות מגוונת. האזור רחוק מפעילות אנושית, כך שיתאפשר לצבים הרכים הצעירים סיכויי הישרדות טובים יותר בטבע. פרטים צעירים אלו של הצב הרך יצטרפו לאוכלוסייה המתבססת בנחל. עד היום רשות נחל הקישון השיבה 552 צבים צעירים ו-14 צבים בוגרים לקישון.

baner-facebook