רשות נחל הקישון הוקמה בשנת 1994, ע"י המשרד להגנת הסביבה, כתאגיד סטטוטורי, שמטרתו לשקם את נחל קישון ויובליו, נחל גדורה ומורד נחל ציפורי, על מנת להשיבם לציבור כנחל חי. מאז הקמתה, מובילה הרשות תהליך שיקום מורכב מתמשך וייחודי. כבר היום קיימים שפע בעלי חיים וצמחייה אופיינית לבתי גידול לחים. הרשות פיתחה לגדות הנחלים קישון וגדורה פארקים, שבילים ומסלולי אופניים. שלל הפרויקטים הסביבתיים בנחל קישון ויובליו, יביאו לשיקום הנחלים ויחזירו אותם אל הציבור לרווחתו כאתר טבע ייחודי ומגוון, הכולל שלל פעילויות פנאי, נופש וקייט באזור מפרץ חיפה שנחשב בעבר למזוהם בישראל.

baner-facebook